امام علی (ع)

 

 

1. الله الله فی القرآن فلا یسبقنّکم إلی العمل به غیرکم... الله الله في الصلاة فإنّها خیر العمل إنّها عماد دینکم... الله الله في الفقراء و المساکین فشارکوهم في معائشکم الله الله من ذرية نبیکم لا تظلمنّ بین أظهرکم و أننتم تقدرون علی المنع عنهم.

 

خدا ر خد را در قرآن، پس در عمل کردن به آن دیگران از شما سبقت نگیرند. خدا را خدا را در نماز، پس به درستی که آن بهترین عمل هاست و آن ستون دین شماست. خدا را خدا را در فقیران و تهی دستان، پس مشارکت دهید آنها را در درآمد خود. خدا را خدا را در هل بیت پیامبر اکرم، کسی در مقابل شما به آنان ظلم نکند در حالی که می توانید از آن جلوگیری کنید.

 

 

 

2. کثرة العلم و العمل به مصلحة للدین و سبب إلی الجنة.

 

زیادی در علم و عمل کردن به آن موجب اصلاح دین و رفتن به بهشت می شود.

 

 

 

3. عنوان صحیفة المؤمن حسن خلقه.

 

سرآغاز نامه ی انسان مؤمن خوش اخلاقی اوست.

 

 

 

4. قیمة کل امریء ما یحسن.

 

ارزش هر شخص به اندازه ی احسان و نیکی اوست. و فرمودند هیچ سرمایه ای همچون عقل و هیچ فقری بالاتر از جهل نیست.

 

 

 

5. عجب لأقوم یحتمون الطعام مخافة الأذی کیف لا یحتمون الذنوب مخافة النار.

 

تعجب می کنم از مردمی که اهتمام می ورزند به غذا ز ترس اذیت شدن و چگونه اهتمام نمی ورزند به گناه از ترس آتش.

 

 

 

6. إذا أردت أن تعرف الخیر فاعمل الخیر تعرف أهله و إذا أردت أن تعرف الشر فاعمل الشر تعرف أهله.

 

اگر خواستی خوبی را بشناسی آن خیر را انجام بده اهلش را می شناسی و اگر خواستی بدی را بشناسی آن بدی را انجام بده اهلش را می شناسی.

 

 

 

7. العلم ثلاثة: الفقه للأدیان و الطب للأبدان و النحو للّسان.

 

علم سه دسته است: تفقه در دین، طبابت بدن، لغات زبان.

 

 

 

8. أیها الناس إیّاکم و حب الدنیا فإنها رأس کل خطیئة.

 

ای مردم بر حذر باشید از دوستی دنی چرا که دوستی آن سرآغاز هر اشتباهی است.

 

 

 

9. لا تغضبوا و لا تغضبوا، افشوا السلام و أطیبوا الکلام.

 

عصبانی نشوید و کسی ر عصبانی نکنید و واضح و بلند سلام کنید و زیبا سخن بگوئید.

 

 

 

10. ینبغي للمسلم أن یجتنب مؤاخاة ثلاثة: الفاجر، و الأحمق و الکذّاب، فأما الفاجر فیزّین لک فعله یحب أنک مثله، و أما الأحمق فإنه لا یشیر علیک بخیر و ربما أراد نفعک فضرّک و أما الکذّاب فإنه لا یهنئوک معه عیش...

 

سزاوار است برای مسلمان که دوری کند از دوستی با سه نفر: گناهکار، احمق، دروغگو. اما انسان گناهکار عمل خود را برای تو زینت می دهد و تو دوست داری مثل او شوی و اما احمق تو را به خیر سوق نمی دهد پس هر گاه قصد خیر رساندن به تو را کند به تو ضرر می زند و اما دروغگو زندگی با او لذت بخش نیست.

 

 

 

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |

سجده

سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز، قضای آن را بجا می آورد باید تمام شرایط نماز؛ مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد.

اگر سجده ی تشهد را چند دفعه فراموش کند مثلا یک سجده از رکعت اول و یک سجده از رکعت دوم فراموش نماید باید بعد از نماز قضای هر دو را با سجده های سهوی که برای آنها لازم است بجا آورد و لازم نیست معین کند که قضای کدام یک از آنها است .


اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند احتیاط واجب آن است که هر کدام را اول فراموش کرده، اول قضا نماید و اگر نداند کدام اول فراموش شده باید احتیاطاً یک سجده و تشهد و بعد یک سجده دیگر بجا آورد یا یک تشهد و یک سجده و بعد یک تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی که فراموش کرده قض نموده است .

اگر به خیال این که اول سجده را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده احتیاط واجب آن است که دوباره سجده را قضا نماید و نیز اگر به خیال این که اول تشهد را فراموش کرده اول قضای آن را بجا آورد و بعد از سجده یادش بیاید که اول سجده را فراموش کرده بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیافتد نماز باطل می شود مثلا پشت به قبله نماید ،باید قضای سجده و تشهد را بجا آورد و نمازش صحیح است .

اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده از رکعت آخر را فراموش کرده باید قضای سجده ای را که فراموش کرده بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد چه کاری که نماز را باطل می کند کرده باشد یا نه و اگر تشهد رکعت آخر را فراموش کرده باشد باید قضای تشهد را بجا آورد و بعد از آن دو سجده سهو بجا آورد.

اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که برای آن سجده سهو واجب می شود مثل آن که سهوا حرف بزند باید سجده یا تشهد را قضا کند.

اگر نداند که سجده را فراموش کرده یا تشهد را، به احتیاط واجب باید هر دو را قضا نماید و هر کدام را اول بجا آورد اشکال ندارد و باید یک بار سجده سهو نیز بجا آورد.

اگر شک دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یا نه واجب نیست قضا نماید.

اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید.

کسی که باید سجده ی تشهد را قضا نماید اگر برای کار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز، سجده یا تشهد را قضا نماید بعد سجده سهو را بجا آورد.

اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر وقت نماز هم گذشته بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا نماید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

آمریکا قصد دارد از خاک عراق به سوریه حمله کند

آمریکا قصد دارد تعداد پنج هزار سرباز را در مقر اسد واقع در استان انبار مستقر و در زمان حمله به سوریه از آنان استفاده کند...

در سفر الیزابیس جونز مشاور وزیر امورخارجه آمریکا در امور خاورمیانه به عراق، این پیشنهاد دولت آمریکا بطور رسمی به دولت عراق ارائه شد

انتخاب : آمریکا قصد دارد از خاک عراق به سوریه حمله کند اما هنوز این درخواست آمریکا از دولت عراق، مورد موافقت قرار نگرفته است.

به گزارش سرویس بین االملل انتخاب ؛ سخنگوی فهرست عراقیه ی سفید ادعا کرد: آمریکا قصد دارد از طریق خاک عراق به سوریه حمله کرده و برای همیشه رژیم بشار اسد خاتمه دهد.

کاظم شمری سخنگوی فهرست عراقیه ی سفید می گوید: آمریکا قصد دارد تعداد پنج هزار سرباز را در مقر اسد واقع در استان انبار  مستقر و در زمان حمله به سوریه از آنان استفاده کند.

این سخنگو بدین نیز اشاره می کند: در سفر الیزابیس جونز مشاور وزیر امورخارجه آمریکا در امور خاورمیانه به عراق، این پیشنهاد دولت آمریکا بطور رسمی به دولت عراق ارائه شد، ولی تا کنون بغداد تصمیمی قطعی در اینباره نگرفته است./انتخابادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

دستگيري مردي كه يك تكه الماس بلعيد

پليس سريلانكا از دستگيري مردي خبر داد كه اقدام به بلعيدن يك تكه الماس در يكي از نمايشگاه‌هاي عرضه طلا و جواهرات كرده بود.

سخنگوي پليس سريلانكا گفت: در مراسم افتتاحيه نمايشگاه طلا و جواهرات كه در شهر «كلمبو» برگزار شده بود، اين مرد به بهانه مشاهده يك تكه الماس آن را در دستانش گرفت و سپس الماس را بلعيد.

مدير اين نمايشگاه با ديدن اين اقدام متهم، پليس را مطلع ساخت و ادعا كرد كه «چو وان» يك الماس به ارزش 13 هزار دلار بلعيده است.

به گفته سخنگوي پليس سريلانكا، اين مرد 32 ساله كه تابعيت چيني دارد براي بررسي‌هاي بيشتر دستگيرشده و تحت بازجويي قرار دارد.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، سريلانكا به دليل دارابودن جواهرات و سنگ‌هاي گرانبها شناخته شده است./ایسناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |

مدل های تزیین چاقو برای کیک و جام برای عسل و روغن سفره عقد را برای شما گرد آوری کرده ایم .

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

 

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

تزیین جام و چاقو

تزیینات چاقو کیک , تزیین جام و چاقو

 

منبع : farnaz90ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |

تابحال به افرادی برخورد کرده اید که از عکس گرفتن بیزارند؟!کسانی را دیده اید که وقتی می خواهند عکس بگیرند انگار می خواهند جانشان رابگیرند؟! بلعکس برخی دیگر هستند که یک لحظه دست از شوخی و مسخره بازی بر نمی دارند، حتی موقع عکس گرفتن!!

تابحال به افرادی برخورد کرده اید که از عکس گرفتن بیزارند؟!کسانی را دیده اید که وقتی می خواهند عکس بگیرند انگار می خواهند جانشان رابگیرند؟! بلعکس برخی دیگر هستند که یک لحظه دست از شوخی و مسخره بازی بر نمی دارند، حتی موقع عکس گرفتن!!برخی دیگر هستند که دوست دارند در همه جا متفاوت باشند و برای تحقق این امر حاضرند دست به هر کاری بزنند، از مدل مو گرفته تا لباسهای عجیب و غریب و زستهای مسخره ...

بر اساس نظریه های روانشناسی، اینگونه افراد که در حساس ترین مواقع نیز نمی توانند عکس العملی طبیعی جلوه دهند، در واقع به نوعی دچار اختلال شخصیتی بوده و به دلیل جایگزین فرآیندهای غیر طبیعی در ضمیر ناخودآگاهشان، قادر به تشخیص موقعیت نیستند.

یکی از رسانه های انگلیسی زبان، تصاویری جالب از افرادی را منتشر کرده است که یا از عکس بیزارند و یا اینکه دوست دارند در عکس هم متفاوت باشند، حتی عکس پرسنلی شان!!

با هم این تصاویر خاطره انگیز را می بینیم:.... /  روزگار نو

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 

اندر احوالات , تصاویر اندر احوالات

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

قادری:هدیه بنزینی دولت سیاسی است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در شرایطی که در کشور نیاز به صرفه جویی داریم اضافه کردن ۳۰ لیتر بنزین به کارت سوخت‌های مردم چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد شدید از اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری مبنی بر افزایش سهمیه بنزین شهریور به ۹۰ لیتر، گفت: این اقدام دولت در شرایط  فعلی کشور چه معنای دارد؟

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایطی که در کشور نیاز به صرفه جویی داریم اضافه کردن ۳۰ لیتر بنزین به کارت سوخت‌های مردم چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.

به گفته وی: این اقدام دولت فقط جنبه سیاسی دارد و هیچ هدف دیگری مد نظر دولت از این اقدام نبوده است.

عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به افزایش تلفات جاده‌ای فراوان در تعطیلات عید فطر و همراه شدن این مصرف بالا با تحریم‌ها، تأکید کرد: دولت باید پاسخگوی چنین اقدام‌های خود باشد.

به گزارش خانه ملت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری صبح امروز (چهارشنبه یکم شهریورماه) از افزایش سهمیه بنزین شهریور به ۹۰ لیتر خبر داد و گفت: دولت ۳۰ لیتر بنزین به مناسبت عید فطر به مردم هدیه می‌کند و این سهمیه از ساعت ۲۴ فردا شب به کارت‌های سوخت دارندگان خودرو واریز خواهد شد.

دراین حال عبدالله جلالی قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در گفت وگو با تولید ایرانی تاکید کرد: دولت هنوز چنین ابلاغیه‌ای را برای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور صادر نکرده است و حتی در صورت ابلاغ چنین دستور العملی نیز، امکان عملیاتی شدن آن تا نخستین روز از مهرماه در سامانه وجود ندارد./خانه ملت

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |

اخبار,اخبار جدید,اخبار جالب

 

طرح فرانسه برای ترور «بشار اسد»

فرانسه در پی ناکامی تمامی طرح‌های توطئه علیه دمشق با همکاری برخی دستگاه‌های اطلاعاتی عربی، طرح ترور رئیس‌جمهور سوریه را کلید زد.

به گزارش فارس به نقل از هفته‌نامه فلسطینی «المنار»، منابع آگاه اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی فرانسه و بخش اقدامات خارجی آن و سرویس‌های اطلاعاتی عربی و خاورمیانه‌ای در حال تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات درباره حلقه اطراف «بشار اسد»، رئیس جمهور سوریه به منظور طراحی نقشه‌ای برای پاکسازی و حذف فیزیکی او هستند.

این منابع اعلام کردند که تماس‌ها و فعالیت‌های اطلاعاتی متعددی در این زمینه صورت گرفته است. این اقدامات پس از نشست اخیر دستگاه اطلاعات فرانسه در پاریس با نیروهای معارض سوریه و با حضور سرویس‌های اطلاعاتی عربی و خاورمیانه‌ای صورت گرفت. نشستی که به منظور ارزیابی وضعیت میدانی در سوریه و به ویژه در حلب، ریف دمشق و مناطق مرزی سوریه با اردن و لبنان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، فضای کلی حاکم بر این نشست بیانگر شکست مداخله‌های سیاسی در سوریه در سایه اخبار مربوط به مکان‌های درگیری در حلب، ریف دمشق و سایر شهرهای سوریه بود. شرکت کنندگان در این نشست درباره اوضاع سوریه ابراز نگرانی کردند به ویژه اینکه اخبار موجود بیانگر این واقعیت بود که نظام حاکم همچنان کنترل امور را در دست دارد. در چنین شرایطی بود که تدوین راهکارها و پیشنهاد سازوکارهای جدید برای براندازی رژیم حاکم در سوریه اهمیت زیادی یافت.

این منابع افزودند: نظام حاکم بر سوریه حتی در صورت تشدید درگیری‌ها همچنان قادر است به حیات خود ادامه دهد و در چنین شرایطی کار گروهک‌های مسلح در این کشور دشوارتر می‌شود و دمشق به تدریج قادر خواهد بود از این بحران عبور کند. لذا شرکت‌کنندگان در نشست پاریس خواستار تحرکی فوری برای انجام عملیاتی غافلگیرکننده علیه ارکان نظام حاکم در سوریه شدند تا مانع کنترل تمامی امور از سوی دمشق شوند.

بنا بر این گزارش، فضای حاکم بر این نشست بیانگر اعتراف طرف‌های شرکت‌کننده به ناکامی در براندازی دولت اسد بود و نشان می‌داد که وسوسه‌های مالی و تلاش‌های زیرزمینی برای ایجاد شکاف در صفوف نزدیکان اسد و نیز هدف قراردادن مراکز امنیتی و افسران بلندپایه ارتش سوریه، ناکام مانده است زیرا با حذف هر شخصی، یک شخصیت دیگر جای او را می‌گیرد و سوریه همچنان مقتدرانه اداره می‌شود در چنین شرایطی انجام عملیاتی دقیق برای حذف رئیس جمهور سوریه کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

این منابع افزودند: اما انجام چنین عملیاتی بسیار دشوار است و نیازمند اطلاعات دقیق و ویژه‌ای است. به ویژه اگر که اجرای این عملیات با تکیه بر بمباران مکان اقامت اسد باشد.

بر اساس این گزارش، مخالفان اسد در درجه نخست باید به دایره و حلقه تنگ اطراف اسد نفوذ کنند و پس از نفوذ در این حلقه، اطلاعات دقیق مربوط به اقامت اسد را کسب کنند. زیرا اگر چنین اقدامی با اشتباه صورت گیرد، نه تنها حذف فیزیکی اسد شکست می‌خورد که کل طرح توطئه علیه سوریه ناکام خواهد ماند و روند امور به گونه‌ای پیش خواهد رفت که به هیچ وجه به نفع طرف‌های حامی براندازی دمشق نخواهد بود.

این منابع اعلام می‌کنند که نظام حاکم بر سوریه می‌تواند سالهایی طولانی به حیات خود ادامه دهد به همین دلیل مخالفان نظام سوریه معتقدند که جایگزینی برای طرح ترور اسد وجود ندارد./فارس

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |
جدیدترین صندلی تالاری و جدیدترین صندلی تالار با استفاده از بهترین مواد تولید شرکت تولون است . برای خرید میز و صندلی تالار و خرید صندلی تالاری می توانید به سایت ما مراجعه کنید و یا با ما تماس بگیرید . شرکت تولون با جدیدترین متد طراحی و با استفاده از بهترین مواد در گروه صندلی تالاری اقدام به تولید انواع میز و صندلی تالار نموده است. بهترین راه استفاده از میز و صندلی های استاندارد است. استفاده نمودن از میز و صندلی هایی که استاندارد هستند ، باعث میشود تا میهمانان احساس خستگی یا کمر درد نکنند. حتی ، اگر ساعت ها بر روی آن بنشینید احساس راحتی داشته باشند. جای نشستن صندلی ها باید نرم و راحت باشد. برای انتخاب میز ، لازم به ذکر است میزها باید ارتفاع متناسبی داشته باشند. در عین حال اندازه آنها نیز اهمیت زیادی دارد. در صورتی که سالن پذیرایی کوچک است، برای استفاده بهینه از فضا می توان میز و صندلی تالار را کوچکتر انتخاب کرد. صندلی تالاری : تولید صندلی تالاری خرید صندلی تالاری فروش صندلی تالاری تعویض صندلی تالاری صندلی شیواری فروش صندلی شیواری تعویض صندلی شیواری تولید صندلی شیواری خرید صندلی شیواری صندلی مبله : تولید صندلی مبله خرید صندلی مبله فروش صندلی مبله تعویض صندلی مبله صندلی تالار : تولید مبل تالاری قیمت صندلی تالار فروش مبل تالاری تعویض مبل تالاری صندلی تالار : تولید صندلی تالار خرید صندلی تالار فروش صندلی تالار تعویض صندلی تالار صندلی پلیمری : تولید صندلی پلیمری فروش صنلی پلیمری تعویض صنلی پلیمری خرید صندلی پلیمری جایگاه عروس و داماد در سالن میدانیم مهمترین قسمت سالن عروسی جایگاه عروس و داماد است که باید به بهترین شکل ممکن طراحی و تزئین شود. در هر سالن بسته به دکوراسیون میتوان آنرا طراحی نمود . مثلا با قرار دادن یک پرده بزرگ در پشت سر جایگاه عروس و داماد وبا استفاده از نورپردازی ، بکار بردن آبنما و سایر وسایل مدرن برای زیباتر جلوه دادن این قسمت از سالن اهمیت زیادی دارد. قبل از هر اقدامی جهت آشناشدن با جدیدترین تجهیزات تالار و دکوراسیون سالن عروسی با گروه تولیدی تولون تماس بگیرید و نمونه کارهای ما را ببینید. صندلی تالار دست دوم از دیگر اقدامات تولیدی تولون خرید و فروش صندلی دست دوم تالار پذیرایی میباشد. امروزه حتی در سالن های کوچک نیز جایی را برای چیدمان صندلی تالاری در نظر میگیرند . استفاده از صندلی تالاری مدرن مخصوصا زمان رقصیدن عروس و داماد تمامی نظر ها را بخود جلب میکند . ما با استفاده از بهترین ملزومات و با ترکیب نوهای رنگی بسیار زیبا ، فضای تالار را زیباتر نموده ایم. اگر قصد تجهیز تالار خود و خرید ملزومات تالاری در تهران یا شهرستان ها را دارید با ما تماس تا با مشاوره رایگاه شما را با جدیدترین متد چیدمان تالار و دکوراسیون داخلی سالن عروسی مطلع سازیم . نمونه کارهای ما نشان از ترکیب سالها تجربه کاری و استفاده از دستگاه های مدرن در تولید را دارد. همانطور که میدانیم استفاده از بهترین مبل تالاری و صندلی تالاری یکی از نیازهای مهم در تجهیز تالار پذیرایی است . جهت خرید جدیدترین مبل تالاری ویا تعویض مبل تالاری قبل از انجام هر گونه اقدامی با گروه تجهیزات تالاری تولون تماس بگیرید و از ده ها نمونه صندلی تالاری و مبل تالاری دیدن کنید . تلفن تماس ما 09122012952 اکبری میباشد. یادآور میشویم این مجموعه در زمینه میز پذیرایی مهمان ، میز پذیرایی تالار ، میز گرد تالار و میز گرد تالاری هم فعالیت میکند.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |

«کارلو رامبالدی» طراح جلوه های ویژه ایتالیایی تبار که بیش از هر چیز به خاطر طراحی شخصیت «ئی.تی» در فیلمی به همین نام ساخته «استیون اسپیلبرگ» و همچنین طراحی کاراکتر «بیگانه» در فیلمی به همین نام ساخته «ریدلی اسکات» شهرت داشت در سن 86 سالگی درگذشت.

کاراکتر ئی.تی , کارلو رامبالدی , اخبار فرهنگی

«کارلو رامبالدی» طراح جلوه های ویژه ایتالیایی تبار که بیش از هر چیز به خاطر طراحی شخصیت «ئی.تی» در فیلمی به همین نام ساخته «استیون اسپیلبرگ» و همچنین طراحی کاراکتر «بیگانه» در فیلمی به همین نام ساخته «ریدلی اسکات» شهرت داشت در سن 86 سالگی درگذشت.

رامبالدی که متولد ویرجاینو مِناردا واقع در امیلیاروماگنای ایتالیا بود روز گذشته در لامزیای ایتالیا درگذشت. لامباردی کار خود را به عنوان طراح جلوه های ویژه از اواخر دهه پنجاه میلادی در سینمای ایتالیا آغاز کرده و دیری نگذشت که عنوان نخستین طراح جلوه های ویژه ای را به خود اختصاص داد که مجبور شد درباره واقعی نبودن کارش، توضیح ارائه کند؛ وی بعد از کار در فیلمی با عنوان «مارمولکی در پوست زن»(1971) به واسطه واقعی بودن بیش از حد نماهای بریدن سر تعدادی سگ مورد مواخذه دوستداران حیوانات قرار گرفت و کار به جایی رسید که کارگردان این فیلم «لوچیو فولچی» به همین دلیل در دادگاه محاکمه شد. در جریان این دادگاه لامباردی سعی زیادی کرد که بگوید صحنه های مربوطه هیچ کدام واقعی نبوده اند.
کارلو رامبالدی دو بار یکی به خاطر «ئی.تی» و دیگری به خاطر «بیگانه» برنده جایزه اسکار شد..../سایت ایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : etresobh |
رپورتاژ
میز و صندلی تالاری
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
معرفی دینگ و ذکر تفاوت‌ها
روغن خراطین اصل
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو
کیسه پرکن
گیفت کارت
انجام پایان نامه
سئو و بهینه سازی سایت و کسب درآمد از طریق آن
لیپوماتیک
نمایندگی برندها در ایران
سامانه جامع مشاغل شهرری
سامانه جامع مشاغل شهرری
دانلود پایان نامه های ارشد
برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای توسط رایتک
کاشت مو و روش های آن

لینک های مفید
تالار | صندلی تالار | دانلود رایگان تحقیق |
کاغذ دیواری | کاغذ دیواری |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.